Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH THỊ PHI

Nguyên quán Ninh An - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1929

Hi sinh 1/1965

Đơn vị Cán bộ xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1/1965, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Huỳnh Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...