Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH THỊ HỰ

Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

Hi sinh 05/1968

Cấp bậc Du kích xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hự

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hự, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tam Thanh - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Hự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại xã Võ ninh - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Đào Văn Hự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...