Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH THỊ SÁCH

Nguyên quán Ninh Đông - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1927

Hi sinh 21/12/1950

Đơn vị Cán bộ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH THỊ SÁCH

  Nguyên quán Ninh Đông - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HUỲNH THỊ SÁCH, nguyên quán Ninh Đông - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1927, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Sơn - Xã Hoài Sơn - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...