Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH THỊ SẺ

Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1925

Hi sinh 5/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Sẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Sẻ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/1948, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Đ/C SẺ

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Đ/C SẺ, nguyên quán Miền Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Đ/C Sẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Sẻ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Đỗ Sẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Sẻ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...