Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH THỊ SỰ

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Y tá xã Kỳ Anh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Sự

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Sự, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Sự

  Nguyên quán Phước Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Sự, nguyên quán Phước Long - Sông Bé, sinh 1960, hi sinh 27/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 4/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Thành - Xã Nhơn Thành - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...