Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH THỊ THẢ

Nguyên quán Ninh Ích - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1920

Hi sinh 4/1949

Đơn vị Dân công

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Thả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Thả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/1949, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/1952, hiện đang yên nghỉ tại Cần Đước - Xã Tân Lân - Huyện Cần Đước - Long An
 3. Liệt sĩ Đặng Thị Thả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Thả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Tài - Xã Cát Tài - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Đặng Thị Thả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Thả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Nghĩa - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...