Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH TÍNH

Nguyên quán Ninh Hưng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1928

Hi sinh 14/3/1950

Đơn vị Du kích xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 14/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Sơn Hòa - Thị trấn Củng Sơn - Huyện Sơn Hòa - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 15/11/, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Trung Tính

  Nguyên quán Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Huỳnh Trung Tính, nguyên quán Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, sinh 1962, hi sinh 2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...