Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HÙYNH TÔN

Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1917

Hi sinh 27/3/1947

Đơn vị Dân công

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 2. Liệt sĩ Hùynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 3. Liệt sĩ Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Mỹ Yên - Xã Mỹ Yên - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên
 4. Liệt sĩ Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 5. Xem thêm các kết quả khác...