Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH TRẦM

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trầm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trầm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...