Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH TRẦN CHÂU

Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1939

Hi sinh 12/1970

Đơn vị Trợ lý quân báo

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Trần Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trần Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ huỳnh châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1971, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ huỳnh châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Hương - Xã Hoài Hương - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...