Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH TRƯỢNG

Nguyên quán Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1903

Hi sinh 9/1946

Đơn vị CT Xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH TRƯỢNG

  Nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HUỲNH TRƯỢNG, nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1903, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Trượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trượng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...