Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH TUẤN

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Cán bộ lương thực Huyện

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tuấn

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Tuấn, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Hòa - Xã Mỹ Hòa - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Hiệp - Xã Đức Hiệp - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...