Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH V HẢI

Nguyên quán Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam

Sinh 1919

Hi sinh 07/12/1992

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
70 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510.3810477
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh V Hải

  Nguyên quán Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh V Hải, nguyên quán Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam, sinh 1919, hi sinh 12/7/1992, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh V Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh V Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh - / - - /1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh V Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh V Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 4. Liệt sĩ Huỳnh V Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh V Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện An Biên - Huyện An Biên - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...