Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH VÂN Ẩn

Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

Hi sinh 03/1970

Cấp bậc Chiến sĩ quân đội

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Vân Ẩn

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Vân Ẩn, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Nguyễn Vân ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vân ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Hòn Đất - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...