Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH VĂN ĐÀNG

Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng

  Nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng, nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1945, hi sinh 16/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng

  Nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng, nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1945, hi sinh 16/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...