Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH VĂN KỀ

Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

Hi sinh 02/1968

Cấp bậc Bộ đội huyện Bắc TrungKỳ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kề

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kề, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thanh - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đàm Văn Kề

  Nguyên quán Bình Thủy - Bình Sơn - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Đàm Văn Kề, nguyên quán Bình Thủy - Bình Sơn - Quảng Ngãi, sinh 1947, hi sinh 28/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Kề

  Nguyên quán An Giang - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Đặng Văn Kề, nguyên quán An Giang - Nghĩa Bình, sinh 1961, hi sinh 6/ - - /1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...