Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH VĂN MUA

Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

Hi sinh 08/1968

Cấp bậc Chiến sĩ QĐNDVN

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mua

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mua, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mua, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thanh - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...