Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Đình Ngan

Hi sinh 21/3/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Ngan

  Nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đình Ngan, nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Hoá hi sinh 21 - 03 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đình Ngan

  Nguyên quán . - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Đình Ngan, nguyên quán . - Thọ Xuân - Thanh Hóa hi sinh 21/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đặng Ngan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Hửu - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...