Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Khắc Lữ

Sinh 1922

Hi sinh 1/1954

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Yên Hưng - Xã Yên Hưng - Huyện Ý Yên - Nam Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350.3823009 (UBND huyện)
Sở Lao động thương binh và xã hội
64 Trần Phú - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350 3849393 - 0350 3869032

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

  Nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Khắc Lữ, nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh hi sinh 07/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

  Nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Khắc Lữ, nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Lữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lữ Thanh

  Nguyên quán Tiên Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An

  Liệt sĩ Lữ Thanh , nguyên quán Tiên Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An hi sinh 3/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...