Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Tăng Tĩnh

Nguyên quán Vĩnh An - Minh Thạnh - Thanh Hóa

Sinh 1958

Hi sinh 25/4/1979

Đơn vị E64 - F320

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Tân Hòa Thị Xã Vĩnh Long, Vĩnh Long
ĐT: 070 3822 442

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phương Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phương Tĩnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại MĐrắk - Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
 2. Liệt sĩ Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 20/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Liêm Cần - Xã Liêm Cần - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
 3. Liệt sĩ Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Trạch Mỹ Lộc - Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...