Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Tăng

Sinh 1946

Hi sinh 17/9/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tăng Tĩnh

  Nguyên quán Vĩnh An - Minh Thạnh - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Tăng Tĩnh, nguyên quán Vĩnh An - Minh Thạnh - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 25/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 2. Liệt sĩ Xuân Tăng

  Nguyên quán Đông Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Xuân Tăng, nguyên quán Đông Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Xuân Tăng

  Nguyên quán Đông Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Xuân Tăng, nguyên quán Đông Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tăng Tứnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Tứnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...