Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Thúc Điện

Hi sinh 21/1/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Liên - Xã Hòa Liên - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Dương Lâm 1, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: 05113.846.160

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thúc , nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Liên - Xã Hòa Liên - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 2. Liệt sĩ Thúc Sơn

  Nguyên quán Phan Chu chinh - Quận 1 - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Thúc Sơn, nguyên quán Phan Chu chinh - Quận 1 - Đà Nẵng, sinh 1956, hi sinh 31/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ THÚC THIÊN

  Nguyên quán Vạn Long - Vạn Ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ THÚC THIÊN, nguyên quán Vạn Long - Vạn Ninh - Khánh Hòa, sinh 1920, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Thúc Sơn

  Nguyên quán Phan Chu chinh - Quận 1 - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Thúc Sơn, nguyên quán Phan Chu chinh - Quận 1 - Đà Nẵng, sinh 1956, hi sinh 31/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...