Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Văn Ân

Hi sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
TK4 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3843.073 - 022.3744.662 (Trưởng phòng) - 022.3843.073 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý Xã Thanh lâm - Vĩnh Phúc
 2. Liệt sĩ Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Đường Lâm - Xã Đường Lâm - Thành phố Sơn Tây - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Vĩnh Hưng - Thị trấn Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
 4. Liệt sĩ Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Dương - Xã Bình Dương - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Văn - Xã Phổ Văn - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 6. Xem thêm các kết quả khác...