Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Văn Điện

Hiện đang yên nghỉ tại Cẩm Văn - Xã Cẩm Văn - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0320.3796.474 (Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng) - 0320.3786.294 (Chủ tịch UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Võng La - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 2. Liệt sĩ Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Điện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đình Điện

  Nguyên quán An Ninh - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đình Điện, nguyên quán An Ninh - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 17/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...