Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Văn Mào

Nguyên quán Nghĩa Đàn - Nghệ An

Hi sinh 29/08/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Mào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Mào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 29/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Xuân Mào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Mào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn (Long) Mào

  Nguyên quán Phước Hưng - Trà Cú - Cửu Long

  Liệt sĩ Huỳnh Văn (Long) Mào, nguyên quán Phước Hưng - Trà Cú - Cửu Long hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Trương Văn Mào

  Nguyên quán Chợ RáI - Bắc Cạn

  Liệt sĩ Trương Văn Mào, nguyên quán Chợ RáI - Bắc Cạn, sinh 1940, hi sinh 23/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...