Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Văn Muôn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 2/1984, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Muôn

  Nguyên quán An Nghĩa - Lạc Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Muôn, nguyên quán An Nghĩa - Lạc Sơn - Hoà Bình, sinh 1949, hi sinh 22/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...