Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Văn Thơ

Sinh 1952

Hi sinh 28/1/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Thơ

  Nguyên quán Điền Quang - Bá Thước - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Thơ, nguyên quán Điền Quang - Bá Thước - Thanh Hóa hi sinh 28/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Văn Thơ

  Nguyên quán Điền Quang - Bá Thước - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Thơ, nguyên quán Điền Quang - Bá Thước - Thanh Hóa hi sinh 28/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Văn Thơ

  Nguyên quán Thái Ninh - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Văn Thơ, nguyên quán Thái Ninh - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 28/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 5. Xem thêm các kết quả khác...