Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Xuân Tăng

Nguyên quán Đông Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

Hi sinh 1972

Cấp bậc B1 - Chiến sĩ

Đơn vị C8 - D2 - E101

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Xuân Tăng

  Nguyên quán Đông Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Xuân Tăng, nguyên quán Đông Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Xuân Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Tăng Tĩnh

  Nguyên quán Vĩnh An - Minh Thạnh - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Tăng Tĩnh, nguyên quán Vĩnh An - Minh Thạnh - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 25/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...