Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà văn Ráy

Hi sinh 11/1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng LĐ Thương Binh Và XH
Khối 5, thị trấn Phù yên, Huyện Phù Yên, Sơn La
ĐT: 0223763062

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nông Văn Ráy

  Nguyên quán Hồng Nan - Hoà An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Nông Văn Ráy, nguyên quán Hồng Nan - Hoà An - Cao Bằng hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nông Văn Ráy

  Nguyên quán Hồng Nan - Hoà An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Nông Văn Ráy, nguyên quán Hồng Nan - Hoà An - Cao Bằng hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ráy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ráy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Xã Phú Ngãi Trị - Huyện Châu Thành - Long An
 4. Liệt sĩ Nông Văn Ráy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Ráy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...