Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hầu Văn Thân

Nguyên quán Thắng Lợi - Đại Từ - Bắc Thái

Sinh 1950

Hi sinh 4/10/1971

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hầu Văn Thân

  Nguyên quán Thắng Lợi - Đại Từ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hầu Văn Thân, nguyên quán Thắng Lợi - Đại Từ - Bắc Thái, sinh 1950, hi sinh 04/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hầu Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hầu Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hầu Văn

  Nguyên quán Tân Thịnh - Chiêm Hoá - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Hầu Văn Tý, nguyên quán Tân Thịnh - Chiêm Hoá - Hà Tuyên, sinh 1947, hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hầu

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hầu, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1918, hi sinh 25 - 06 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...