Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Đức Sửu

Sinh 1950

Hi sinh 19/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Đức Sửu

  Nguyên quán Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Đức Sửu, nguyên quán Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Đức Sửu

  Nguyên quán Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Đức Sửu, nguyên quán Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Hữu Sửu

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Hữu Sửu, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1950, hi sinh 11/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Hữu Sửu

  Nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Hồ Hữu Sửu, nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...