Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Hải

Hi sinh 25/3/1984

Hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Tiên Kỳ, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam
ĐT: 05103.884.396
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 8/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 2. Liệt sĩ Hồ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Phước - Xã Xuân Phước - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Hồ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1951, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng văn - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Hồ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...