Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Hiếu

Sinh 1925

Hi sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Hiếu

  Nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Hiếu, nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Hiếu

  Nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Hiếu, nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ hồ hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hồ hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hồ Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...