Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ La Hời

Hi sinh 12/8/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
92 Hùng Vương, Khối 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị
ĐT: 0979880911 - 0974600799 - 053.3880353 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ La Hời

  Nguyên quán Bù Muồi - Hướng Hoá - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ La Hời, nguyên quán Bù Muồi - Hướng Hoá - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ La Hời

  Nguyên quán Bù Muồi - Hướng Hoá - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ La Hời, nguyên quán Bù Muồi - Hướng Hoá - Quảng Trị hi sinh 12/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hời

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Hời, nguyên quán Sông Bé hi sinh 10/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hồ Văn La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn La, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...