Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Ngọc Hán

Sinh 28

Hi sinh 28/1/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Ngọc Hán

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Hán, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 28, hi sinh 28 - 01 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Ngọc Hán

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Hán, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 28, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Quang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ hồ hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hồ hán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Hán

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Viết Hán, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 15 - 04 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...