Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Quang Thảo

Hi sinh 24/7/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Quang Thảo

  Nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hồ Quang Thảo, nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú hi sinh 24/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Quang Thảo

  Nguyên quán Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Hồ Quang Thảo, nguyên quán Đống Đa - Hà Nội hi sinh 25302, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Quang Thảo

  Nguyên quán Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Hồ Quang Thảo, nguyên quán Đống Đa - Hà Nội hi sinh 4/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Quang Thảo

  Nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hồ Quang Thảo, nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú hi sinh 24/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Quang Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Cam Lộ - Xã Cam Thành - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...