Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Sách

Hi sinh 22/2/1954

Hiện đang yên nghỉ tại Đình Tổ - Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
ĐT: 02413865234

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Quang Sách

  Nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Quang Sách, nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Quế - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Quang Sách

  Nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Quang Sách, nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1935, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Quế - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 25/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...