Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Sĩ Nho

Nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Hi sinh 17/4/1975

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị F 341 - QK 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hồ Nho

  Nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Nho, nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 17/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hồ Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Hải thành - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Bùi Nho

  Nguyên quán An Thắng - An Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Nho, nguyên quán An Thắng - An Thụy - Hải Phòng, sinh 1946, hi sinh 05/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...