Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Sỹ Đường

Nguyên quán Công Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 10/1972

Cấp bậc H3 - BT

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Công Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Sỹ Đường

  Nguyên quán TT Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Đường, nguyên quán TT Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hồ Sỹ Đường

  Nguyên quán TT Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Đường, nguyên quán TT Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Đường

  Nguyên quán Công Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Đường, nguyên quán Công Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Công Thành - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hồ Đường

  Nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Đường, nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1913, hi sinh 29 - 08 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...