Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Thại

Sinh 1931

Hi sinh 11/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Thại

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Thại, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Thại

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Thại, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1931, hi sinh 11/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thại

  Nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thại, nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1937, hi sinh 21 - 01 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thại

  Nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thại, nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1937, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...