Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Thị Lượng

Sinh 1947

Hi sinh 5/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Thị Lượng

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Thị Lượng, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Thị Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hồ Thị Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Hồ Thị Lượng

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Thị Lượng, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...