Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Văn Ba

Sinh 1944

Hi sinh 14/11/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Ba

  Nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Văn Ba, nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 14 - 11 - 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Quế - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Ba

  Nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Văn Ba, nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 14/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Quế - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Ba

  Nguyên quán Quỳnh Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Hồ Văn Ba, nguyên quán Quỳnh Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình hi sinh 07/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...