Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Văn Khâm

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Cường - Xã Phổ Cường - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Hồ Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ An - Xã Mỹ An - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Khâm

  Nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Khâm, nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1909, hi sinh 28 - 08 - 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Sỹ Khâm

  Nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Khâm, nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1909, hi sinh 28/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...