Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Văn Lanh

Sinh 1921

Hi sinh 28/11/1951

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Lanh

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Văn Lanh, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1921, hi sinh 28 - 11 - 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Lanh

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Văn Lanh, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1921, hi sinh 28/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ hồ văn lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hồ văn lanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1946, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hồ Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 13/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Hương - Xã Hoài Hương - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...