Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Văn Ô

Sinh 1945

Hi sinh 21/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ văn ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn ô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1945, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hồ Ô Lỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ô Lỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Bảo lạc - Cao Bằng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Ô

  Nguyên quán Đồng Lai - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ô, nguyên quán Đồng Lai - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hi sinh 24/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...