Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

Nguyên quán Nam Ninh - Chi Lăng - Cao Lạng

Sinh 1950

Hi sinh 17/07/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 09/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán Nam Ninh - Chi Lăng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán Nam Ninh - Chi Lăng - Cao Lạng, sinh 1950, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...