Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ-X-Diện

Nguyên quán Trường Lâm - TG - Thanh Hóa

Sinh 1945

Hi sinh 14/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 thị trấn, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912. 922. 859 (Trưởng phòng) - 0982.762.348 (Phó phòng) - 0989. 463. 434 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

  1. Liệt sĩ Hồ-X-Diện

    Nguyên quán Trường Lâm - TG - Thanh Hóa

    Liệt sĩ Hồ-X-Diện, nguyên quán Trường Lâm - TG - Thanh Hóa, sinh 17/5/1945, hi sinh 14/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
  2. Xem thêm các kết quả khác...