Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HồVăn Lượng

Nguyên quán Yến Thịnh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

Sinh 1946

Hi sinh 02/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HồVăn Lượng

  Nguyên quán Yến Thịnh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ HồVăn Lượng, nguyên quán Yến Thịnh - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1946, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ HồVăn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ HồVăn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồvăn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồvăn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lượng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thị Xã Vị Thanh - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...