Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

Nguyên quán Hoàng Ưng - Hoà Vang - Cao Bằng

Sinh 1956

Hi sinh 28/5/1975

Cấp bậc B1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán Hoàng Ưng - Hoà Vang - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán Hoàng Ưng - Hoà Vang - Cao Bằng, sinh 1956, hi sinh 28/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hoàng Đức Vinh

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Đức Vinh, nguyên quán Hà Bắc hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Hoàng Minh Vinh

  Nguyên quán Thạch Cầm - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Minh Vinh, nguyên quán Thạch Cầm - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1955, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh

  Nguyên quán Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh, nguyên quán Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...