Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Đường

Nguyên quán Xuân Trường - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

Sinh 1959

Hi sinh 24/05/1978

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C1 - D1 - E48

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Đường

  Nguyên quán Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Xuân Đường, nguyên quán Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 22/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đường

  Nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đường, nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1948, hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Đường

  Nguyên quán Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Xuân Đường, nguyên quán Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 22/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán Ninh Bình hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...